Ny EU Varemærkeforordning vedtaget tirsdag den 16. december 2015
Den europæiske varemærkereform er nu en realitet
De nye regler træder i kraft 23. marts 2016.

Forordningen medfører en række vigtige ændringer i det europæiske varemærkesystem. Herunder kan nævnes:

 1. Krav om grafisk gengivelse fjernes
  De alternative mærker har vundet indpas, herunder eksempelvis lydmærker og duftmærker. Hidtil har det været sådan, at et varemærke kun kan registreres, hvis det kan gengives grafisk.Dette bliver ændret og kravet om en grafisk gengivelse har navnlig været et problem ved duftmærker. I fremtiden vil et mærke kunne registreres som et EU-varemærke, blot det kan gengives på en hensigtsmæssig måde under anvendelse af teknologi, der er generelt til rådighed, så længe gengivelsen er klar og præcis.
 2. Specifikation af varer og tjenesteydelser
  Ansøgere af varemærker vil skulle angive mere præcise specifikationer af de varer og tjenesteydelser, der skal dækkes af varemærket og beskyttelsen vil kun omfatte de varer og tjenesteydelser, der bogstaveligt talt falder ind under ordlyden af ens varefortegnelse.Tidligere kunne man opnå beskyttelse for alle varer og tjenesteydelser inden for en klasse blot ved at angive overskrifterne på klasserne. Det kan man ikke længere. Dette blev der allerede gjort op med ved en dom afsagt i 2012 og nu kommer det altså til at fremgår direkte af reglerne (varemærkeforordningen).NB: Indehavere af EU-varemærker, der dækker klasseoverskrifter og som er ansøgt før den 22. juni 2012, vil have en 6-måneders frist til at erklære om hensigten på ansøgningstidspunktet blot var en beskyttelse af de varer og tjenesteydelser, der – bogstaveligt talt – fremgår af overskrifterne eller om man reelt havde til hensigt at beskytte varer eller tjenesteydelser, der falder udenfor den bogstavelige betydning. Sådanne varer og tjenesteydelser skal så tilføjes. Hvis man ikke gør dette rettidigt, vil man herefter kun have beskyttelse i forhold til den bogstavelige betydning. Erklæringen herom skal indgives til EU-varemærkekontoret senest den 24. september 2016.
 3. Varer i transit
  Som rettighedshaver bliver det nemmere at stoppe grænseoverskridende varemærkekrænkelser.
 4. Kun en klasse dækket af grundgebyr
  Ansøgnings- og omkostningsstrukturen bliver lavet om. Grundgebyret for ansøgning af et EU-varemærke vil fremover kun dække én klasse. Gebyret for ansøgningen for ét varemærke i én klasse vil være EUR 850, hvis ansøgningen indleveres elektronisk. Gebyret for én yderligere klasse vil være EUR 50, og gebyret for hver yderligere klasse vil være EUR 150. Lige nu er grundgebyret for ansøgning EUR 900, der dækker op til 3 klasser og yderligere klasser kan tilkøbes for EUR 150.Modsat hvordan de nye regler er blevet præsenteret, så er der altså på det punkt tale om, at det bliver dyrere at registrere EU-varemærker. Dette fordi ansøgerne typisk vil have behov for at registrere deres varemærker i 3 klasser eller flere. Til gengæld bliver det noget billigere at forny sine varemærker.