Retssager og voldgift

Concilio & Co fører retssager ved alle landets domstole, herunder byretterne, Landsretterne og Højesteret.

Concilio & Co fører endvidere voldgiftssager om alle erhvervslivets forhold.

Endeligt fører Concilio & Co sager ved en lang række administrative retsorganer i Danmark og i udlandet, herunder eksempelvis for Domæneklagenævnet, WIPO, The Opposition Division (EUIPO), Board of appeal (EUIPO) samt DEN EUROPÆISKE UNIONS RET i Luxembourg.