Forældremyndighed, bopæl og samvær

I sager om børn, rådgiver vi f.eks. om forældremyndighed, bopæl og samvær. Vi har et indgående kendskab til Forældreansvarsloven og den retspraksis, der bygger på loven. Vi har tidligere haft et samarbejde med ”Foreningen Far”, og advokat Eva Persson har stor erfaring i at føre forældremyndigheds-, bopæls- og samværssager ved både Statsforvaltningen og domstolene, herunder erfaring i håndtering af sager med et højt konfliktniveau.
Desværre er der ikke så meget, man kan stille op i forhold til samarbejdssabotage, hvormed menes, at den ene forældre forhindrer eller besværliggør den anden forældres kontakt med barnet/børnene. I hvert fald ikke på den korte bane. Man kan imidlertid forbedre sin retsstilling ved at tage sine forholdsregler og undgå en række faldgruber.
Concilio & Co rådgiver først og fremmest om at forebygge evt. sager ved Statsforvaltningen og domstolene ved at skabe og opretholde en positiv dialog. Er en sag ved nævnte instanser uundgåelig, rådgiver vi om forberedelsen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen.
Den største bekymring har vi for børnene, som altid er i centrum, når vi rådgiver. En konflikt mellem mor og far er uendelig ødelæggende for de børn, som er involverede, og det er begge forældres ansvar at skærme børnene mest muligt mod evt. konflikter. Et barn har, som altovervejende hovedregel, brug for begge sine forældre – også selvom de ikke har valgt at bo sammen – og det er en grundlæggende præmis i vores rådgivning. Vi er dog opmærksomme på, at der desværre kan være tilfælde, hvor den ene af forældrene ikke magter opgaven, og i sådanne tilfælde vil det måske stemme bedst overnes med børnenes tarv, at den anden af forældrene som den eneste (eller hovedsageligt) varetager omsorgen for dem.
Advokat Eva Persson har vundet en principiel sag for en far ved Østre Landsret. Her blev forældremyndigheden over en 9-årig pige overført til faderen efter moderens ugrundede beskyldninger om seksuelle krænkelser af pigen.

Du kan læse dommen her: