Indenretlig inkasso

Hvis debitor ikke fremkommer med indsigelser (protester) til jeres krav, efter, at debitor har modtaget vores rykkerskrivelse(r), kan det aftales, at vi automatisk eller efter nærmere aftale med jer skal udarbejde og indgive et såkaldt ”betalingspåkrav” efter den forenklede inkassoproces (I kan læse mere om den forenklede inkassoproces her). Vi kan aftale, at det kun er fordringer af en vis størrelse, som automatisk skal indgives for retten, men I kan også beslutte, at der skal indgives betalingspåkrav i alle jeres sager; Betingelsen er blot, at kravet er ubestridt (dvs. at debitor ikke har indsigelser (protester) til kravet), og at fordringen er på under kr. 100.000,00 ekskl. renter og omkostninger.

Det særlige ved den forenklede inkassoproces er, at vi kun skal rette én henvendelse til fogedretten, som både tager sig af grundlaget for og gennemførelsen af et udlæg. Et betalingspåkrav træder med andre ord i stedet for en stævning.

Hvis debitor fremkommer med indsigelser (protester) til jeres krav (eller hvis kravet er på over kr. 100.000,00 ekskl. renter og omkostninger), kan vi udtage stævning:

Når I indgår en inkassoaftale med Concilio & Co Inkasso får I nemlig automatisk tilknyttet en advokat, som sætter sig grundigt ind i jeres sager, og derved nemt kan tage over, hvis det viser sig nødvendigt.

Advokaten har de juridiske forudsætninger for at vurdere eventuelle indsigelser fra debitor, og det sikrer jer, at I ikke forfølger formålsløse sager. På den anden side er der også en betydelig vægt bag kravet, når vi som advokater fastholder, at debitor skal betale.

Kontakt os venligst, hvis du vil høre mere om retlig inkasso.