Velkommen hos CONCILIO & CO

Vi er et lille advokatfirma med store ambitioner. Vi beskæftiger os ikke med alt, men det, vi beskæftiger os med, er vi dygtige til, og vi går aldrig på kompromis med fagligheden.

Vi rådgiver inden for en række retsområder, navnlig ansættelsesret og kontraktsret, ligesom vi har stor erfaring med retssags- og voldgiftsbehandling. Vi giver møde i alle civile sager og har møderet for Højesteret.

Vores jurister har en bred forretningsmæssig og kommerciel forståelse, men er højt specialiserede inden for deres juridiske felt.

Der blev den 11. maj 2021 af Retten i Glostrup truffet afgørelse i 7 principielle sager, som var anlagt af borgere i Gladsaxe Kommune i anledning af kommunens behandling af deres personoplysninger. For de 7 sagsøgere førte jeg sagerne, som er de første af deres art i Danmark vedr. Persondataforordningen (af de fleste måske bedre […]