Huslejeinkasso

At arbejde med ”huslejeinkasso” er en disciplin, der ikke har meget med klassisk inkasso at gøre, idet det handler om at udsætte en lejer eller en andelshaver af en lejlighed/et hus, fordi der ikke er betalt eller fordi der foreligger anden form for misligholdelse.

For at få udsat en person, uanset årsagen, kræver det, at mange formelle regler er overholdt, uanset om der er tale om ejere, andelshavere eller lejere.

Hvis man ikke har overholdt reglerne, kan man blive tvunget til at starte forfra eller helt at opgive. Skal man kun starte forfra i en sag, der handler om betalingsmisligholdelse, og ender personen med at blive sat ud, har man til slut måske mistet mange ekstra penge pga. disse indledningsvise fejltrin. Må man opgive helt, er konsekvenserne måske endnu værre. Dette kan yderligere forværres, hvis man ønsker en person udsat grundet vanrøgt eller ulovlig fremleje.

Ydermere er hele processen med at få gennemført en fysisk udsættelse af en lejer eller et medlem af en forening eller en almen boligorganisation en kompliceret og barsk opgave for dem, som ikke er vant til det.

En udsættelse foregår i fogedsystemet, hvor der er mange aktører og meget forskellig praksis i forskellige retskredse, som gør at man uden tilstrækkelig kendskab hertil kan ende med at betale dyre og unødvendige omkostninger undervejs. Hertil kommer, at mødet på adressen, hvor man sammen med en foged, en flyttemand, en låsesmed, og politiet står ansigt til ansigt med den person, der skal ud af sit lejemål eller sin andelsbolig, er et møde, hvor man kan forvente mange reaktioner og syn i form af rå opførsel, misligholdte og uhumske hjem, ulovlige fremlejetagere, eksotiske husdyr og andre forhold, som ikke altid er for de uprøvede.

Vores inkassoafdeling i Concilio & Co håndterer alle disse udsættelser, hvor en lejer hos en udlejer eller en andelshaver i en andelsboligforening ønskes udsat.

Dette hvad enten der er tale om udsættelse grundet husordensproblemer, vanrøgt, ulovlig anvendelse, betalingsmisligholdelse med boligafgifter, fællesudgifter eller almindelige, pligtige pengeydelser i et lejeforhold, herunder i et alment lejeforhold, og uanset om der er tale om erhverv eller almindelig privat, beboelse – eller grundet andre forhold.

Concilio & Co.’s erfarne medarbejdere har styr på alle formalia, har strømlinet processerne og sørger i samråd med dig som ejer eller forening eller almen boligorganisation for, at der skabes den proces for at håndtere en konkret betalingsmisligholdelsessag, som er bedst for dig/jer.

Herunder gennemfører vi på dine vegne også den fysiske udsættelse, fremsender slutkrav til den udsatte beboer/erhvervsbruger og forestår derefter også gerne den retlige inkassation af selve kravet, som du måtte have på vedkommende (se fanebladet inkasso).

Vi er specialister i reglerne om væsentlig misligholdelse af lejeforhold, almene lejeforhold og foreningsforhold, herunder reglerne om påkravsprocedurer i lejeloven, erhvervslejeloven og almenlejeloven samt specialister i påkravsprocedurerne i forhold til ejerforeningers og andelsboligforeningers vedtægter.

Vi håndterer store porteføljer for nogle af landets største udlejere, samarbejder med mange administratorer, hvor vi hjælper deres administrationsklienter (udlejere og foreninger) med udsættelser, og vi kan digitalt også håndtere din, hvad enten at du er en stor eller en mindre udlejer/forening.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil have et uforpligtende tilbud på håndteringen af dine udsættelsessager.