Ansættelsesret

Vi yder specialiseret rådgivning til både virksomheder og ansatte om alle ansættelsesretlige forhold. Vi har desuden stor erfaring med at føre retssager ved domstolene i ansættelsesretlige tvister af forskellig art.

I en lang årrække, er arbejdsmarkedet blevet stadig mere reguleret, og lovgivningen er i dag kompleks og omfattende. Derudover, er mange virksomheder omfattet af kollektive overenskomster. Vi har overblikket, og det er afgørende, da et komplekst arbejdsmarked forudsætter, at man kan reagere hurtigt og korrekt på både vante og uforudsete situationer.

Med vores store ekspertise og erfaring kan vi bl.a. rådgive og føre rets- og voldgiftssager om:

  • Indgåelse- og genforhandling af ansættelseskontrakter
  • Konkurrencebegrænsende klausuler (kunde-, konkurrence- og medarbejderklausuler)
  • Arbejdsmiljøret
  • Graviditet, barselsorlov og ferie
  • Ind- og udstationeringer
  • Personalehåndbøger og personalepolitikker
  • Virksomhedssalg og større virksomhedsændringer, herunder varsling
  • Opsigelse og bortvisning