Gældsinddrivelse

Concilio & Co Inkasso varetager alle typer inkassosager, råder over de nødvendige faglige og teknologiske ressourcer og har kapaciteten til at håndtere selv store inkassoporteføljer. Vi er fleksible og leverer skræddersyede inkassoløsninger, der matcher ethvert behov.

Som advokater er vi med jer fra det tidspunkt, hvor I har konstateret, at et tilgodehavende ikke bliver betalt, og ind til pengene er inddrevet; Vi har de juridiske forudsætninger for at vurdere eventuelle indsigelser fra debitor, og det sikrer, at I ikke forfølger formålsløse sager. På den anden side er der også en betydelig vægt bag kravet, når vi som advokater fastholder, at debitor skal betale.

Erfaringsmæssigt opfattes det seriøst og lødigt at lade et advokatfirma som os forestå inkassationen af virksomhedens tilgodehavender, og så har det naturligvis den åbenlyse fordel, at vi har ekspertisen, erfaringen og ressourcerne til at følge sagerne helt til dørs. Er det nødvendigt, indgiver vi betalingspåkrav eller stævning for domstolene, og vi kan afgive processkrifter og give møde under en evt. hovedforhandling. Naturligvis giver vi også møde i fogedretterne, og vi kan begære tvangsauktion og/eller indgive konkursbegæring, hvis det er eneste udvej.

Vi er et seriøst advokatfirma, og al sagsbehandling foregår naturligvis i overensstemmelse med De Advokat Etiske Regler og Reglerne om God Inkassoskik. Det er vores ansvar, at debitor tager vores henvendelser alvorligt, men vi bruger ikke konsulenter til at opsøge debitor på bopæl eller forretningsadresse, for vi er klientens forlængede arm, og inkassosagen til trods er det vores opgave at søge klientens gode renommé og kunderelation bevaret ved at optræde beslutsomt men respektfuldt.

Hos Concilio & Co er vi netop opmærksomme på, at der kan være stor forskel på sagerne og måden, hvorpå de er opstået og kun ved at behandle sagerne forskelligt, kan vi behandle dem ens; Der kan på den ene side være tale om et langvarigt og godt forretningsforhold, der sættes på spil på grund af en enkeltstående misligholdelse af betalingsforpligtelsen, og her vil en diskret henvendelse til skyldner være formålstjenlig. På den anden side kan der være tale om en ”anonym” skyldner og et mere alvorligt betalingssvigt, hvor en direkte facon er påkrævet.

Vores inkassoafdeling tilbyder et højt serviceniveau, tilgængelighed og ekspertise. Vores erfarne medarbejdere har situationsfornemmelse, konduite og høj moral men også gennemslagskraft, hvis det er påkrævet.

Inkassoafdelingen ledes af en advokat med speciale i inkasso og insolvensret. Advokaten kender vores inkassoklienter, og det betyder, at det er nemt og naturligt for vores juridiske afdeling at overtage sagsbehandlingen, hvis debitor har kvalificeret indsigelser til kravet.