Arv og testamente

Er der behov for, at du/I opretter testamente? Vi har jo arveloven!

Det er altid en god idé at få afklaret, om din/jeres familiesituation kræver, at der oprettes testamente, for at arven efter dig/jer bliver fordelt, således som I ønsker det.

En række forhold vil være afgørende for, hvorledes testamentet bør udformes, herunder om du/I er gift, om I ”blot” er samlevende, om I har fælles børn, om en af jer eller begge har såkaldte særbørn (børn uden for nuværende ægtskab/samlivsforhold) osv.

Vi yder specialiseret rådgivning om arveforhold og oprettelse af testamente.