Arv og testamente

Er der behov for, at du/I opretter testamente? Vi har jo arveloven!

Hvis ikke du/I ved testamente får besluttet, hvem der skal arve dig/jer, bestemmer arvelovens regler, hvem der skal arve dig/jer. Det er altid en god idé at få afklaret, om din/jeres familiesituation kræver, at der oprettes testamente, for at arven efter dig/jer bliver fordelt, således som I ønsker det. Og på den måde kan du/I undgå konflikter mellem arvingerne eller at din/jeres arv går til staten, hvis du ikke efterlader dig legale arvinger.

En række forhold vil være afgørende for, hvorledes testamentet bør udformes, herunder om du/I er gift, om I ”blot” er samlevende, om I har fælles børn, om en af jer eller begge har såkaldte særbørn (børn uden for nuværende ægteskab/samlivsforhold) osv.

I dag findes der mange forskellige familiekonstellationer med dine, mine og vores børn, som gør det vigtigt, at du/I gør jer overvejelser om, hvordan arven skal fordeles, herunder særligt, når den længstlevende af jer afgår ved døden.

Hvis man efterlader sig ægtefælle og/eller livsarvinger, har man muligheden for at bestemme over friarven, som udgør ¾ af sin formue, mens den sidste ¼ er tvangsarv og skal gå til ægtefællen og/eller livsarvingerne. Efterlader man sig hverken ægtefælle eller livsarvinger kan man bestemme over hele sin formue.

Ved oprettelse af testamente er det vigtigt, at du/I har gjort jer tanker om dine/jeres ønsker i forbindelse med fordelingen af formuen og særligt, hvilke konsekvenser bestemmelserne i testamentet har. Man kan i dag finde testamenter, der laves ved at udfylde enkelte spørgsmål over nettet. Risikoen for at ende med et testamente, der ikke lever op til dit/jeres ønsker er stor og det kan have betydelige konsekvenser.

Vi yder specialiseret rådgivning om arveforhold og oprettelse af testamente.