Immaterialret

Immaterialrettigheder (eller IP-rettigheder, i daglig tale) er i løbet af de seneste 10 år kommet på alles læber i takt med, at Nettet har gjort hele verden til én stor markedsplads. Behovet for beskyttelse af virksomhedernes immaterielle rettigheder (varemærker, design, ophavsret og patenter) og håndhævelsen af disse rettigheder er tilsvarende vokset.

Vi yder specialiseret rådgivning til virksomheder om alle immaterialretlige forhold. Vi har desuden stor erfaring med at føre retssager ved domstolene i Danmark såvel som i udlandet, herunder ved de specialinstanser i EU, som tager sig sager om EU- varemærke- og designrettigheder.

Concilio & Co rådgiver om / bistår bl.a. herunder med:

  • Registrering af varemærker og design nationalt og internationalt
  • Beskyttelse af ophavsrettigheder, herunder bl.a. sager om kopiering af hjemmesider
  • Håndhævelse af rettigheder (varemærker, design, ophavsret og patenter) nationalt og internationalt
  • Bistand til retssager om rettighedskrænkelser (varemærker, design, ophavsret, patenter).
  • Beskyttelse og håndhævelse af rettigheder efter markedsføringsloven
  • Kontrakter om immaterialrettigheder