Ægtepagter

Hvad gælder, når formuen skal fordeles mellem ægtefællerne ved ophør af ægteskabet i tilfælde af separation, skilsmisse eller en ægtefælles død? Hvorledes deles (om overhovedet) pensioner i tilfælde af skilsmisse?

Hvis I som ægtefæller ikke har oprettet ægtepagt, er udgangspunktet, at det I hver medbringer i ægteskabet, optjener under ægteskabet, eller måtte arve under ægteskabet indgår i formuefællesskabet. Dette betyder, at så længe I er gift, da ejer i hver jeres aktiver, men i tilfælde af ophør af ægteskabet, da lægges hver parts aktiver (fratrukket gæld) som udgangspunkt sammen og deles ligeligt mellem jer.

Det er langt fra altid, at denne løsning er den optimale.

Vi yder specialiseret rådgivning om behovet for og oprettelse af ægtepagt.