Velkommen hos CONCILIO & CO

Concilio & Co er specialiseret i erhvervsretlig rådgivning af små og mellemstore virksomheder i Danmark og udlandet.

Vi er et lille advokatfirma med store ambitioner. Vi beskæftiger os ikke med alt, men det, vi beskæftiger os med, er vi dygtige til, og vi går aldrig på kompromis med fagligheden.

Vi rådgiver inden for en række retsområder, ligesom vi har stor erfaring med retssags- og voldgiftsbehandling. Vi giver møde i alle civile sager og har møderet for Højesteret.

Alle vores advokater har en bred forretningsmæssig og kommerciel forståelse, men er højt specialiserede inden for deres juridiske felt.

Med virkning fra den 1. april 2019 er der indført en række større ændringer i allerede gældende love, f.eks. Forældreansvarsloven, Ægteskabsloven, Børnebidragsloven, Børneloven og Retsplejeloven. Desuden er der vedtaget en helt ny lov – Lov 2018-12-27 nr. 1702 om Familieretshuset (i det følgende ”Familieretshusloven”). Ændringerne har til formål at ændre strukturen og processen i det […]