Velkommen hos CONCILIO & CO

Vi er et lille advokatfirma med store ambitioner. Vi beskæftiger os ikke med alt, men det, vi beskæftiger os med, er vi dygtige til, og vi går aldrig på kompromis med fagligheden.

Vi rådgiver inden for en række retsområder, navnlig ansættelsesret og kontraktsret, ligesom vi har stor erfaring med retssags- og voldgiftsbehandling. Vi giver møde i alle civile sager og har møderet for Højesteret.

Vores jurister har en bred forretningsmæssig og kommerciel forståelse, men er højt specialiserede inden for deres juridiske felt.

NYE regler om ansættelsesklausuler Den 1. januar 2016 trådte der nye regler i kraft om ansættelsesklausuler. Tidligere var konkurrence- og kundeklausuler (hovedsagligt) reguleret af  Funktionærloven, medens jobklausulerne var reguleret af Jobklausulloven. I dag er reguleringen af alle de ansættelsesretlige klausuler (dvs. job-, konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler) reguleret af den nye lov (Lov 2015-12-15 […]