Indlæg af admin

Advokat Vivian Petersen underviser i Omstrukturering – med selskabsretligt og skatteretligt udgangspunkt

Efteruddannelse for advokater: Advokat Vivian Petersen underviser sammen statsaut. revisor Asger Lehmann Høj fra Beierholm den 19. maj 2017 i Omstrukturering – med selskabsretligt og skatteretligt udgangspunkt. Formålet med kurset er at give kursusdeltageren et overblik over og en indføring i reglerne om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver i Selskabsloven og Fusionsskatteloven. Ligeledes vil […]

ULOVLIGT AT KOPIERE FRA HJEMMESIDER (den 13. maj 2016)

Ny dom fra Østre Landsret: Ulovligt at kopiere fra hjemmesider – selv tekniske vejledninger er beskyttet som værker efter ophavsretsloven Landsretten har ved dom af den 4. april 2016 sat punktum i en principiel sag om kopiering fra en hjemmeside. Sagen indledtes helt tilbage i sommeren 2013: En virksomhed, der importerede udstyr til overvågning, oplevede, […]

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER (den 4. april 2016)

HØJESTERET fastslår, at flypassagerer har ret til kompensation i tilfælde af forsinkelse som følge af tekniske fejl Højesteret har den 4. april 2016 afsagt 2 principielle domme, som fastslår, at flypassagerer har ret til kompensation i tilfælde af forsinkelse som følge af tekniske fejl. Advokat Eva Persson/Concilio & Co har repræsenteret de i alt 12 […]

Forskelsbehandlingsloven (den 1. april 2016)

En medarbejders fedme er ikke at betragte for et handicap i Forskelsbehandlingslovens forstand Retten i Kolding har netop afsagt dom i den såkaldte ”Kaltoft-sag”. I dommen fastslås det, at en medarbejders fedme ikke er at betragte for et handicap i Forskelsbehandlingslovens forstand. Sagen vedrører en dagplejer, der var ansat i Billund Kommune. Som følge af […]

NY EU VAREMÆRKEFORORDNING (den 4. februar 2016)

Ny EU Varemærkeforordning vedtaget tirsdag den 16. december 2015 Den europæiske varemærkereform er nu en realitet De nye regler træder i kraft 23. marts 2016. Forordningen medfører en række vigtige ændringer i det europæiske varemærkesystem. Herunder kan nævnes: Krav om grafisk gengivelse fjernes De alternative mærker har vundet indpas, herunder eksempelvis lydmærker og duftmærker. Hidtil […]

NY LOV OM ANSÆTTELSESKLAUSULER (den 1. januar 2016)

NYE regler om ansættelsesklausuler Den 1. januar 2016 trådte der nye regler i kraft om ansættelsesklausuler. Tidligere var konkurrence- og kundeklausuler (hovedsagligt) reguleret af  Funktionærloven, medens jobklausulerne var reguleret af Jobklausulloven. I dag er reguleringen af alle de ansættelsesretlige klausuler (dvs. job-, konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler) reguleret af den nye lov (Lov 2015-12-15 […]