Velkommen hos CONCILIO & CO

Concilio & Co er specialiseret i erhvervsretlig rådgivning af små og mellemstore virksomheder i Danmark og udlandet.

Vi er et lille advokatfirma med store ambitioner. Vi beskæftiger os ikke med alt, men det, vi beskæftiger os med, er vi dygtige til, og vi går aldrig på kompromis med fagligheden.

Vi rådgiver inden for en række retsområder, ligesom vi har stor erfaring med retssags- og voldgiftsbehandling. Vi giver møde i alle civile sager og har møderet for Højesteret.

Alle vores advokater har en bred forretningsmæssig og kommerciel forståelse, men er højt specialiserede inden for deres juridiske felt.

Kendetegnende for vores rådgivning er oprigtigt engagement og stor indlevelse. Vi har fokus på at skabe værdi for vores klienter.

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER (den 29. marts 2017)

Sygdom er ikke en ”usædvanlig omstændighed” – Endnu en sejr til de danske flypassagerer Østre Landsret har netop i dag fastslået, at det ikke er at betragte for en ”usædvanlig omstændighed”, når et besætningsmedlem bliver syg inden en flyafgang, og derved forårsager forsinkelse eller aflysning. At sygdommen evt. opstår akut og umiddelbart inden afgang, ændrer […]