Udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og moms (allerede vedtaget)

Udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Én af de første hjælpepakker, der blev vedtaget, indebærer, at fristerne for danske virksomheders betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms, forlænges/udskydes.

Denne hjælpepakke blev vedtaget af Folketinget den 17. marts 2020 i form af Lov 2020-03-17 nr. 211, og har virkning fra den 17., henholdsvis den 25., marts 2020.

De fleste virksomheder i Danmark afregner indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i henhold til Opkrævningslovens § 2, stk. 5, dvs. at indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag forfalder til betaling den 1. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden og skal indbetales senest den 10. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden.

For sådanne – sædvanligvis mindre virksomheder – forlænges/udskydes fristerne for betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i 5 måneder for så vidt angår månederne april-juni 2020.

Eksempel:

  • Betalingsfristen vedr. april-lønnen 2020 udskydes til den 10. september 2020.
  • Betalingsfristen vedr. maj-lønnen 2020 udskydes til den 12. oktober 2020.

For virksomheder med større lønforpligtelser, forfalder indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag sædvanligvis til betaling den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten vedrører. Sådanne virksomheder er omfattet af reglerne om fremrykket angivelse og afregning, jf. Opkrævningslovens § 2, stk. 6.

Folketingets hjælpepakke betyder for sådanne virksomheder at fristerne for betaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for så vidt angår månederne april-juni 2020 forlænges/udskydes til sidste bankdag i den fjerde måned efter den måned, som indkomsten vedrører.

Eksempel:

  • Betalingsfristen vedr. april-lønnen 2020 udskydes til ultimo august 2020.
  • Betalingsfristen vedr. maj-lønnen 2020 udskydes til ultimo september 2020.

Udskydelse af betalingsfrister for B-skat

Alle personer i Danmark betaler enten A- eller B-skat.

Hvis du er ansat som lønmodtager i en privat virksomhed eller i det offentlige, betale du A-skat af din løn. Hvis du er selvstændig med en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, er din indkomst B-skattepligtig, fordi du udsteder regninger for dit arbejde.

Hver måned – dog ikke i juni og december, jf. Kildeskattelovens § 58 – betaler man normalt a conto B-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Med ovennævnte Lov 2020-03-17 nr. 211 udskydes a conto-raten for betaling af B-skat og arbejdsmarkedsbidrag for april 2020 til betaling den 1. juni 2020 (med betalingsfrist senest den 20. juni 2020), medens a conto-raten for betaling af B-skat og arbejdsmarkedsbidrag for maj 2020 forfalder til betaling den 1. december 2020 (med betalingsfrist senest den 20. december 2020).

Juni og december måned, hvor der altså normalt ikke sker betaling af B-skat, gøres på den måde til betalingsmåneder for B-skatteraterne for april og maj 2020.

Udskydelse af frister for angivelse og betaling af moms

Regeringens hjælpepakke betyder derudover, at betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms månedligt (dvs. virksomheder, hvis samlede afgiftspligtige leverancer overstiger kr. 50 mio.) udskydes for månederne marts 2020 til og med maj 2020 til den 25. i den anden måned efter afgiftsperiodens udløb.

For virksomheder, der i medfør af Momslovens § 57, stk. 3, afregner kvartal vis moms, sammenlægges første kvartal med andet kvartal 2020, således at angivelsesfristen for den samlede periode først udløber den 1. september 2020, medmindre virksomheden selv beslutter at angive momstilsvar for første kvartal 2020 senest den 1. juni 2020.

Endelig – for virksomheder, der afregner moms halvårligt – sammenlægges afgiftsperioden bestående af første og andet halvår af kalenderåret 2020, således at angivelsesfristen for hele 2020 først udløber den 1. marts 2021, medmindre virksomheden selv beslutter at angive momstilsvar for første halvår 2020 senest den 1. september 2020.