Særlig kompensation til arrangører af større arrangementer (under behandling)

Regeringen har den 10. marts 2020 foreslået en kompensationsordning til arrangører af større arrangementer, der skulle være afholdt i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020, men som følge af corona-krisen er aflyst, udskudt eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret, f.eks. fordi arrangementet nu skal afvikles med færre eller helt uden deltagere/tilskuere. 

Der kan kompenseres for tab af indtægter fra en række forskellige kilder, f.eks. indtægter fra billetsalg, honorar til kunstnere, salg af mad/drikkevarer og merchandise, reklameindtægter mv.

Med ”større arrangementer” menes arrangementer med 1000 eller flere deltagere, dog kun 500 eller flere deltagere, hvis deltagerne/tilskuerne er i særlige coronavirus/covid-19-risikogrupper, f.eks. ældre eller helbredsmæssigt sårbare.

Arrangører, som har planlagt arrangementer med 1000 eller flere deltagere i de kommende måneder bør allerede nu udvise ansvarlighed ved at nedbringe omkostningerne. Regeringen tager senere stilling til om og hvordan ordningen skal forlænges alt afhængig af udviklingen vedr. coronavirus/covid-19.

Ansøgning

Ansøgning om kompensation vil foregå digital på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal www.virk.dk. Erhvervsstyrelsen forventer, at kunne modtage de første ansøgninger den 20. marts 2020.

Når du ansøger, skal du angive følgende i ansøgningen:

Dokumentationskravene vil afhænge af, hvordan indtægter og udgifter fordeler sig. Arrangører, der ønsker kompensation for forskellige typer af tab, f.eks. tab af indtægter fra billetsalg, salg af mad/drikkevarer og merchandise, reklameindtægter mv., skal indsende regnskab for arrangementet, som dokumenterer de tab, der ønskes kompensation til.

Der skal indsendes revisorpåtegnet budget og regnskab ved alle kompensationsansøgninger på mere end kr. 0,5 mio.  samt dokumentation for, at arrangørens forsikring ikke dækker.

Du kan få kompensation for eventuelle udgifter til revisor, hvis en revisorpåtegning er påkrævet, på op til kr. 30.000.