Folketinget har i dag vedtaget en ny markedsføringslov. Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

Den nye Markedsføringslov indeholder ikke markante ændringer, men en række tiltag, som har til formål at

  • Skabe klarhed for forbrugere og virksomheder omkring deres rettigheder og pligter, når markedsføringen sker på Internettet, herudner via sociale medier som f.eks. Facebook, Twitter og via bloggere,
  • Give virksomhederne en bedre mulighed for at sende e-mailreklamer om produkter inden for den samme produktkategori, som en forbruger allerede har købt produkter inden for – forudsat at forbrugeren har accepteret dette,
  • Forbedre gennemsigtigheden på lånemarkedet (f.eks. skal den enkelte forbruger have brugbare oplysninger om f.eks. det konkrete billån, som vedkommende kan optage hos bilforhandleren, i form af oplysninger om lånets årlige omkostninger i procent (ÅOP), gebyrer mv.)

Det er forventeligt, at Markedsføringsloven allerede i 2018 bliver ændret på flere væsentlige områder; Bl.a. vil ”spamreglerne” formentlig blive fjernet, da EU arbejder på en ny e-privacy-forordning, der vil regulere brugen af cookies og spam. Desuden vil reglerne om erhvervshemmeligheder forventeligt udgå, da sådanne fremover bliver optaget i en ny lov om forretningshemmeligheder. Concilio & Co følger nøje med i lovgivningsarbejdet, og holder vores klienter orienteret herom.