Kompensation for omsætningstab (under behandling)

I trepartsaftalen om lønkompensation er de, som driver enkeltmandsvirksomhed, ikke direkte omfattet, da aftalen vedrører lønkompensation til afskedigelsestruede medarbejdere (altså ansatte).

Med denne nye hjælpepakke forsøger man at tilgodese de selvstændige, som driver enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber med op til 10 ansatte.

Det er en betingelse for at gøre brug af hjælpepakken, at virksomhederne pga. corona-krisen oplever et omsætningstab på min. 30 %.

Er det tilfældet, vil man fra lovgivers side yde støtte med 25-80 % af omsætningstabet, dog maksimalt med kr. 23.000 om måneden i maksimalt 3 måneder. Hvis den selvstændige har medarbejdende ægtefælle, er den maksimale kompensation dog kr. 34.500 pr. måned.

Ansøgning

Ansøgning om kompensation for omsætningstab vil foregå digital på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal www.virk.dk.

Det vides endnu ikke, hvornår der åbnes op for ansøgninger, da lovforslaget endnu ikke er vedtaget.