I henhold til inkassolovens § 10 skal der være udsendt et såkaldt ”inkassopåkrav” til debitor, inden, at sagen overdrages til inkasso. Påkravsskrivelsen kan sendes med almindelig post, pr. telefax eller e-mail – det bestemmer I selv.

I påkravsskrivelsen skal I give debitor så mange oplysninger om kravet, at der ikke kan være tvivl om, hvilke varer eller tjenesteydelser, som kravet vedrører. Det skal desuden angives, at debitor har min. 10 dage til at betale, og at manglende betaling vil afstedkomme, at debitor skal betale inkassoomkostninger.

Hvis debitor ikke har modtaget en påkravsskrivelse, eller hvis påkravsskrivelsen ikke indholdsmæssigt opfylder ovennævnte betingelser, kan man ikke kræve, at debitor skal betale inkassosalæret.

Mod et mindre gebyr udsender vi meget gerne påkravsskrivelser for jer, men I kan også sagtens gøre det selv.

Til fri afbenyttelse kan I downloade et eksempel på en påkravsskrivelse her. I er meget velkomne til at bruge brevet i jeres interne rykkerproces – evt. kan I udskifte jeres sidste rykkerskrivelse med vores påkravsskrivelse.

Hvis debitor stadig ikke betaler, efter, at debitor har modtaget påkravsskrivelsen fra jer, kan I overdrage sagen til os, og vi kan gå direkte til inkassosagsbehandlingen.