Hjælp til betaling af faste udgifter (under behandling)

Gennem de øvrige hjælpepakker og trepartsaftalen, får danske virksomheder kompensation for omsætningstab og hjælp til at beholde deres medarbejdere, f.eks. via økonomisk støtte til lønomkostningerne.

Nu udvides støtten til også at dække faste udgifter som f.eks. husleje, renteudgifter og udgifter til leasingkontrakter, hvis virksomheden er udsat for stor omsætningsnedgang.

Der lægges konkret op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:

  • 80 % hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 %
  • 50 % hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 %
  • 25 % hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 %

Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket, vil i denne periode blive kompenseret, svarende til 100 % af de faste udgifter.

Der kan ikke søges kompensation for faste omkostninger, der samlet ikke overstiger kr. 25.000 i 3-måneders perioden. Der kan maksimalt opnås kompensation for kr. 60 mio.

Det vides endnu ikke, hvornår der åbnes op for ansøgninger, da lovforslaget endnu ikke formelt er stillet.