Forældrekøb

Hvis det er hensigten, at du ikke selv skal bo i den ejerbolig, du skal købe, men at du f.eks. skal leje boligen ud til et familiemedlem, f.eks. en søn eller datter, anbefaler vi, at du tager en grundig snak med os og med din revisor (hvis du ikke allerede har en revisor, kan vi henvise dig til en).

Før i tiden var der mange, som købte fast ejendom, som familiemedlemmer kunne bo i, fordi det var en god investering. Det er ikke til at sige, hvordan priserne vil udvikle sig efter de massive fald i boligpriserne, og i dag er argumentet typisk, at man vil sikre f.eks. børnene et trygt hjem. Desuden kan lejeindtægterne og fradrag i skatten gøre det overskueligt at købe en bolig for at leje den ud.

Det er imidlertid vigtigt, at de skattemæssige forhold er helt afklaret. Du kan som udgangspunkt vælge mellem 3 skattemæssige ordninger: virksomhedsskatteordningen, kapitalafkastordningen og personskatteordningen. Hvilken en af disse ordninger, som er den bedste for dig, vil din revisor helt konkret kunne rådgive om. Vi udarbejder selvfølgelig lejekontrakt osv., så I alle kommer GODT I HUS.

Vidste du, at der – rent juridisk – er tale om et sædvanligt køb, men at der er nogle forhold, man skal være særligt opmærksom på ved forældrekøb, f.eks. om ejerforeningen forbyder udlejning af lejligheden! Med GODT I HUS-rådgivningspakken er du sikker på, at intet bliver overladt til tilfældighederne!