Anja Brøndtved

Partner, advokat (L)

Advokatfirmaet Anja Brøndtved (CVR-nr. 41063432)

Kontaktinformation

E-mail:           ab@concilio-co.com
Kontor:           +45 3343 3333
Mobil:             +45 2222 4252

Uddannelse og karriere

2020: Indehaver af Advokatfirmaet Anja Brøndtved
2018-2020: Advokatfuldmægtig hos BFA Law
2017: Indehaver af Interrelate ApS
2016: Uddannet mediator ved North Western University i Chicago, USA
2010-2016: jurist I Statsforvaltningen (Familieretshuset)
2010: Cand. jur. Fra Københavns Universitet


Hovedarbejdsområder:

Familieret – Arveret – Børnesager – Ejendomshandler – Strafferet


Øvrige hverv:

Mediator
Underviser på Københavns Universitet i Familie- og Arveret
Rådgiver i Advokatvagten i Lyngby-Taabæk kommune


Medlemskaber:

Medlem af foreningen Danske Familieadvokater

Medlem af Danske Advokater


Informationer:

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er HDI Danmark. Police nr.: 1567621493930017.

Bank: Kontoret har klientkonto i Lån og Spar Bank.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter, § 59a, skal følgende oplyses:

Jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark

Jeg er medlem af Advokatsamfundet

Jeg har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter Advokatsamfundets regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten

Jeg samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som jeg har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende

Advokatfirmaet Anja Brøndtved er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Anja Brøndtved, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, advokatnaevnet.dk


Bankforbindelse: Lån og Spar Bank

Klientkonto i Lån & Spar Bank
Reg nr. 0400
Konto nr. 4025069906
Overførsler fra udlandet:
Lån & Spar Bank
SWIFT/BIC: LOSADKKK
IBAN-no: DK8004004025068586