Alt det tager vi os af

  • Gennemgang af handlens dokumenter og rådgivning på baggrund heraf
  • Kontakten mellem dit penge- og realkreditinstitut, offentlige myndigheder (f.eks. tinglysningskontoret og kommunen), ejendomsmægleren og dig
  • Skødeskrivning og tinglysning
  • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
  • Frigivelse af købesum
  • og meget, meget andet!

Vores arbejde starter, når du har besluttet dig for at købe drømmeboligen, og det slutter først, når vi har sikret os, at du har fået nøglerne udleveret og er kommet GODT I HUS.

I forbindelse med købsaftalens underskrivelse gennemgår vi handlens dokumenter og rådgiver dig om risici og forpligtelser. Vi gennemgår købsaftalen, men også alle bilagene – lige fra BBR-ejermeddelelsen til servitutterne. Vi kontrollerer alle væsentlige oplysninger, herunder oplysningerne i tingbogen og i det kommunale oplysningsskema. Og vi rådgiver om tilstandsrapportens betydning, finansiering og forsikring. Der er som regel mange dokumenter i en ejendomshandel – over 150 sider er slet ikke usædvanligt. Vi kan også hjælpe dig med at forhandle prisen ned.

Når købsaftalen er endelig og bindende, venter der et væld af ekspeditioner, og vi er tovholdere. Vi er både det juridiske og det praktiske bindeled mellem dit penge- og realkreditinstitut, offentlige myndigheder (f.eks. tinglysningskontoret og kommunen), ejendomsmægleren og dig.

Vi rådgiver omkring deponering. Vi udarbejder skøde og tinglyser. Vi udarbejder refusionsopgørelse og sørger for, at købesummen bliver frigivet til sælger, når skødet er tinglyst uden anmærkninger.

Vi er med andre ord med dig hele vejen og varetager alle ekspeditionerne.

I vores arbejde med din bolighandel udgør skødeskrivningen og tinglysningen en meget lille del. Det er også derfor, at du slet ikke kan sammenligne prisen for et skøde med prisen på den ejendomsberigtigelse, som vi tilbyder.

Concilio & Co advokatfirma tilbyder som de eneste konceptet GODT I HUS, som dækker over en samlet række kvalitetsydelser til en rimelig pris. Kontakt os for at få et uforpligtende tilbud på berigtigelsen af din ejendomshandel.

Vi giver dig altid en fast pris på vores samlede rådgivningspakke, som inkluderer:

liste GIH