Efteruddannelse for advokater:

Advokat Vivian Petersen underviser sammen statsaut. revisor Asger Lehmann Høj fra Beierholm den 19. maj 2017 i Omstrukturering – med selskabsretligt og skatteretligt udgangspunkt.

Formålet med kurset er at give kursusdeltageren et overblik over og en indføring i reglerne om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver i Selskabsloven og Fusionsskatteloven. Ligeledes vil relevante domme, afgørelser mv. blive omtalt. 

Se nærmere her.