Velkommen hos CONCILIO & CO

Concilio & Co er specialiseret i erhvervsretlig rådgivning af små og mellemstore virksomheder i Danmark og udlandet.

Vi er et lille advokatfirma med store ambitioner. Vi beskæftiger os ikke med alt, men det, vi beskæftiger os med, er vi dygtige til, og vi går aldrig på kompromis med fagligheden.

Vi rådgiver inden for en række retsområder, ligesom vi har stor erfaring med retssags- og voldgiftsbehandling. Vi giver møde i alle civile sager og har møderet for Højesteret.

Alle vores advokater har en bred forretningsmæssig og kommerciel forståelse, men er højt specialiserede inden for deres juridiske felt.

Kendetegnende for vores rådgivning er oprigtigt engagement og stor indlevelse. Vi har fokus på at skabe værdi for vores klienter.

Dom fra Vestre Landsret vedr. opsigelse af gravid medarbejder (UfR 2017.2291 V) (den 20. april 2017)

Godtgørelse på 9 måneders løn (eller kr. 450.000,00) i henhold til Lligebehandlingslovens § 16, stk. 4, jf. stk. 2, jf. § 9, til en medarbejder, som blev afskediget fra jobbet efter kort tids ansættelse. Ifølge virksomheden var opsigelsen begrundet i virksomhedens dårligt økonomi. Virksomheden gik da også senere konkurs, om end det lykkedes at få […]