Velkommen hos CONCILIO & CO

Concilio & Co er specialiseret i erhvervsretlig rådgivning af små og mellemstore virksomheder i Danmark og udlandet.

Vi er et lille advokatfirma med store ambitioner. Vi beskæftiger os ikke med alt, men det, vi beskæftiger os med, er vi dygtige til, og vi går aldrig på kompromis med fagligheden.

Vi rådgiver inden for en række retsområder, ligesom vi har stor erfaring med retssags- og voldgiftsbehandling. Vi giver møde i alle civile sager og har møderet for Højesteret.

Alle vores advokater har en bred forretningsmæssig og kommerciel forståelse, men er højt specialiserede inden for deres juridiske felt.

Kendetegnende for vores rådgivning er oprigtigt engagement og stor indlevelse. Vi har fokus på at skabe værdi for vores klienter.

ULOVLIGT AT KOPIERE FRA HJEMMESIDER (den 13. maj 2016)

Ny dom fra Østre Landsret: Ulovligt at kopiere fra hjemmesider – selv tekniske vejledninger er beskyttet som værker efter ophavsretsloven Landsretten har ved dom af den 4. april 2016 sat punktum i en principiel sag om kopiering fra en hjemmeside. Sagen indledtes helt tilbage i sommeren 2013: En virksomhed, der importerede udstyr til overvågning, oplevede, […]